укр | рус
Виставка «Охорона здоров'я 2007»
0
Виставка «Охорона здоров'я 2007».
  далі
Проблеми сучасної людини
0
Як же зберегти здоров’я? Як продовжити активну фазу життя, зберегти творчий потенціал? Питання непросте, і хвилює воно сьогодні практично всіх.
  далі
Особливий світ Медіфлора
0
Окрім нових технологій сучасна людина потребує і традиційних методів оздоровлення, якими користувались наші предки. І тут на допомогу приходять Біологічно Активні Добавки (БАД). Сучасні технології дозволяють виділяти з їжі будь-які біологічно активні речовини, а БАДи дають нам можливість компенсувати дефіцит необхідних речовин, не займаючись пошуком необхідних і часто дефіцитних (з тих чи інших причин) продуктів, приготуванням дієтичної їжі.
  далі

Ефективність застосування Бронхо-флора в комплексі реабілітаційних заходів у дітей з бронхолегеневими захворюваннями

УДК616.234-053.2-059:615.015

В.Ф. Лапшин, Т.Р. Уманець, Ю.В. Яницький

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (м.Київ) ТОВ «Медіфлора» (м.Київ)

В пророслому зерні (солоді) міститься весь набір інгредієнтів, необхідних для раціонального харчування – білки, легкозасвоювані вуглеводи, клітковина з харчовими волокнами, мінеральні речовини, вітаміни, поліфенольні сполуки, а також рослинні ферменти і гормони. Завдяки цьому продукти, виготовлені із солоду пшениці, вівса, кукурудзи, ячменю можуть бути використані не тільки для здорового харчування, але і як лікувальні та дієтичні.

В інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України спільно з ТОВ «Медіфлора» створена Бронхо-флора на основі суміші сухих екстрактів солодів (пшениці, ячменю, вівса) та лікарських трав (мати й мачухи, кропиви дводомної, подорожника великого, фіалки трикольорової, листя шавлії, квітів липи арцелистої) для лікувально-профілактичного застосування при захворюваннях органів дихання.

З метою вивчення ефективності застосування Бронхо-флора в комплексі реабілітаційних заходів у дітей з захворюваннями органів дихання.

Під нашим спостереженням знаходилось 60 дітей з рецидивуючим бронхітом (РБ) віком 7-10 років, які під час стаціонарного етапу реабілітації перенесли гостру респіраторну інфекцію, що сприяла загостренню захворювання. Ці діти методом рандомізації були розподілені на основну (40 дітей) та контрольну (20 дітей) групи. Всім дітям призначався комплекс відновлювального лікування. Діти основної групи крім вищезазначеного комплексу отримували Бронхо-флору по одній капсулі тричі на день до їди протягом 4-х тижнів.

Критеріями ефективності відновлювального лікування обстежених дітей були регресія основних клінічних проявів хвороби (кашель, характер та кількість мокротиння, фізикальні дані в легенях), а також динаміка показників функції зовнішнього дихання, клітинного складу індукованого мокротиння.

У дітей основної групи в порівнянні з дітьми контрольної групи спостерігається більш виражена позитивна динаміка основних клінічних симптомів: зменшення частоти і характеру кашлю, який набуває ознак продуктивного; кількості мокротиння та фізикальних змін.

На момент закінчення лікування (через 4 тижні) відмічено відсутність клінічних ознак захворювання у дітей основної групи та збереження рідкого, непостійного кашлю у дітей контрольної групи. Відповідно до покращення клінічного перебігу захворювання у обстежених дітей відбувається позитивна динаміка показників функції зовнішнього дихання за рахунок нормалізації прохідності бронхів.

Під впливом лікування позитивна динаміка показників клітинного складу індукованого мокротиння мала місце в обох групах обстежених дітей, але більш виражена у дітей основної групи. Включення до лікувально-профілактичного лікування Бронхо-флора сприяє більш вираженому зменшенню запального процесу, на що вказує вірогідне підвищення кількості клітин бронхіального епітелію та зменшення на 40% дистрофічно змінених келихоподібних клітин, макрофагів, нейтрофілів, лімфоцитів та базофілів в індукованому мокротинні у дітей основної групи. У дітей контрольної групи після лікування на фоні клінічної ремісії зберігались ознаки запальної реакції нейтрально-макрофального характеру, що свідчило про неповну морфологічну реконвалевценцію.

Слід зазначити, що дітям основної групи під час лікування не виникала необхідність призначення антибактеріальних препаратів. Це може бути пов’язано з вираженим протизапальним ефектом та ерадикацією колонізуючої бактеріальної флори, що було підтверджено бактеріологічними дослідженнями. У 5 (20%) дітей контрольної групи виникла необхідність призначення антибактеріальних засобів.

Таким чином, включення в комплекс реабілітаційних заходів Бронхо-флора до лікувально-профілактичного харчування у дітей з РБ позитивно впливає на клінічний перебіг захворювання, дозволяє суттєво прискорити темпи зворотнього розвитку основних клінічних симптомів, покращити показники ФЗД, досягти морфологічної ремісії та підвищити ефективність відновлювального лікування у 1,4 рази в порівнянні з традиційними реабілітаційними заходами. Позитивний вплив Бронхо-флора на перебіг РБ у дітей може бути пов’язаний з протизапальним ефектом, муколітичними властивостями, покращенням бронхіальної прохідності. Це дозволяє рекомендувати Бронхо-флора для включення в комплекс відновлювального лікування хворих з бронхолегеневою патологією на всіх етапах реабілітації.